Το ppGIS/webGIS LIFE-IP 4 NATURA

Το διαδικτυακό συμμετοχικό σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών του έργου LIFE-IP 4 Natura (ppGIS/webGIS  LIFE-IP 4 NATURA), παρουσιάζει τις οικοσυστημικές υπηρεσίες (όπως παραγωγή προϊόντων, ρύθμιση κλίματος, προστασία από διάβρωση, αναψυχή κ.α.) που προσφέρουν τα οικοσυστήματα της χώρας μας. Το ppGIS/webGIS  LIFE-IP 4 NATURA σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου LIFE-IP 4 Natura από  την ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης-Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών-Τμήμα Βιολογίας, του ΟΦΥΠΕΚΑ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του WWF Ελλάς

Subscribe to